Hvordan bli medlem

Med medlemskap i NKH kan du godkjenne og benytte din hund i lønnet søk som kadaverhund.

Som medlem har du stemme – og talerett på NKHs årsmøte og kan velges til tillitsverv i foreningen, samt representere NKH i ulike sammenhenger.

Du er velkommen til å være medlem selv om du ikke har godkjent hund.

Kontingenten fastsettes på årsmøtet. For 2018 er kontingenten fastsatt til 2018 på kr 250,-

Dette betaler du inn til NKH konto nr. 2095.53.42829 og merk betalingen med ditt navn, ”kontingent og årstall”.

Ved bruk av VIPPS søk etter nr 530364