Nyeste artikler:

IMG 1785

 

 Kurs i kadaversøk med hund i Gausdal.

 7. og 8. juni 2012.

 

 Av Kjell Smestad

 

På dette kurset var det mange interesserte.  Flere var påmeldt, og bare to som deltok.

 En deltaker fikk teoridelen på kontoret mitt.

 Det ble lagt opp et treningsområde med kun to kadaver. Resten av treningsobjektene fant vi i de to områdene der godkjenningsprøva skulle være.

På denne måten sparte vi litt å arbeide, men vi kunne rette læringa mer direkte mot det som skal skje på prøva. Dette gir en svært bratt læringskurve!!

Ut fra erfaringene vi hadde med delvis samme gjennomføringa i Oppdal synes denne tanken riktig.

Der de øvrige forutsetningene er til stede, gir dette muligheter for kort tid mellom kurs og prøve. Noe som igjen kan øke sjansen for å stå.

 Kursdeltakeren får se et prøveområde i terrenget. Vi retter også GPS læringa mot det som skal skje på godkjenningsprøva.

 Dette gir på en måte to år på barneskolen, og så rett inn i videregående.

En liten justering som gir riktigere kurs mot virkeligheten. 

IMG 1809 3


 

IMG 1715

Godkjenningsprøve i Oppdal

2-3 juni

Storli

Område prøvefeltet nummer en ble lagt ut består av hamning/ utmark i skrånende terreng. Det andre feltet består av mer løvskog og mindre bratt Det ble lagt ut tre kadaver i hvert felt pluss en bjelle med kjente koordinater. Begge feltene er ca 60 mål og deltageren får oppgitt fire ytterpunkter som det står i beskrivelsen av prøven. På prøvedagene var vinden stabil og det var til god hjelp for ekvipasjen. Vi var alle spente hvordan dette ville gå. Førstemann var veldig sikker på sin hund noe som gjorde prøva enkel, han hadde en border collie som var vant til å jobbe blant sau, og som kunne skille mellom gjeting og kadaversøk. Deltager nummer to var også veldig sikker på sin hund, det var en Alaskan Malamute en polarhund som måtte gå i line, da denne fikk komadoen søk, viste han hva det dreide seg om. Da han fikk kadaverluft i nesa var han veldig sikker. Deltager nummer tre hadde en border collie som var mer interessert i gjeting enn i kadaversøk, men med intens jobbing fant de alle tre kadaver.

Søndag var det to nye deltagere som også var flinke, begge kunne lese hunden sin, de løste oppgaven lett i regnværet. Oppdal har fem godkjente kadaverhund ekvipasjer, vi gratulerer.

Takk for en lærerik og hyggelig helg.

IMG 1726


IMG 1671

IMG 1663

IMG 1656

Kurs i kadaversøk med hund

I

Oppdal 28 mai .1 juni

Teorikveld / orienteringsmøte ble holdt kommunestyresalen. Det var obligatorisk

frammøte for de som skulle på kurs, og for de som skulle delta på

godkjenningsprøva i Storli til helga. I tillegg deltok noen som gikk på kurset i 2011,

og noen som ville være med for å friske opp GPS kunnskapene. Tilsammen 25

personer.

Landbrukskontoret stilte med to ansatte. Dette var 2. dag pins i Oppdal.

Oppdal er landets største sauekommune, og det forplikter tydeligvis.

Det som fikk mye oppmerksomhet var godkjenningskurset som var 4.-5./6. i Storli.

Dette var første prøva i historien der deltakerne melder seg på sjøl. De som har

deltatt tidligere har vært håndplukket. Alle har klart prøva så langt. Vi som laget

prøva var spente. Det var de som skal delta også.

Øvingsområdet for kurset var lagt til Horvelia. Et kupert område med lunefulle

vinder.Horvelia ligger på Lønset . Der instruktøren bodde ble der skutt en jerv

på åte i år også. Søksobjektene var lam og deler av lam, ni stykker totalt .

På kurset kom det sju border collier og en buhund. Alle ekvipasjene hadde direkte

tilknytting til næringa

Oppfriskinga på GPS foregikk ved at de som var med på dette gjorde de samme

tingene som kursdeltakerne. I tillegg fikk de som skulle på godkjenningaprøva delta

i undervisninga. Vi gikk gjennom prosessen med å legge inn fire hjørner og lage rute

mellom dem, noe som forenkler søket under prøva.

Opplegget var enkelt og effektivt. At behovet for oppfrisking var tilstede var det ingen

tvil om. Dessuten hadde fler kjøpt nye GPS er som hadde annerledes meny.

Bruksanvisningen var på CD og var på ingen måte åpnet.

Dagene ble lange og intense. Kursdeltakerne var takknemlige og så mot

godkjenningsprøva med optimistisk blikk.

IMG 1684

Kurs i kadaversøk med hund

I

Oppdal 28 mai .1 juni

Teorikveld / orienteringsmøte ble holdt kommunestyresalen. Det var obligatorisk

frammøte for de som skulle på kurs, og for de som skulle delta på

godkjenningsprøva i Storli til helga. I tillegg deltok noen som gikk på kurset i 2011,

og noen som ville være med for å friske opp GPS kunnskapene. Tilsammen 25

personer.

Landbrukskontoret stilte med to ansatte. Dette var 2. dag pins i Oppdal.

Oppdal er landets største sauekommune, og det forplikter tydeligvis.

Det som fikk mye oppmerksomhet var godkjenningskurset som var 4.-5./6. i Storli.

Dette var første prøva i historien der deltakerne melder seg på sjøl. De som har

deltatt tidligere har vært håndplukket. Alle har klart prøva så langt. Vi som laget

prøva var spente. Det var de som skal delta også.

Øvingsområdet for kurset var lagt til Horvelia. Et kupert område med lunefulle

vinder.Horvelia ligger på Lønset . Der instruktøren bodde ble der skutt en jerv

på åte i år også. Søksobjektene var lam og deler av lam, ni stykker totalt .

På kurset kom det sju border collier og en buhund. Alle ekvipasjene hadde direkte

tilknytting til næringa

Oppfriskinga på GPS foregikk ved at de som var med på dette gjorde de samme

tingene som kursdeltakerne. I tillegg fikk de som skulle på godkjenningaprøva delta

i undervisninga. Vi gikk gjennom prosessen med å legge inn fire hjørner og lage rute

mellom dem, noe som forenkler søket under prøva.

Opplegget var enkelt og effektivt. At behovet for oppfrisking var tilstede var det ingen

tvil om. Dessuten hadde fler kjøpt nye GPS er som hadde annerledes meny.

Bruksanvisningen var på CD og var på ingen måte åpnet.

Dagene ble lange og intense. Kursdeltakerne var takknemlige og så mot

godkjenningsprøva med optimistisk blikk.

 

rindal 


21.-24. 5. 2012

 

Av kjell smestad

 

Kurset startet med informasjon og teorikveld på Bolme pensjonat.

Her var det også kurs for et år siden. Mange av de frammøtte var med da og, men det var også en del nye ansikter.

 

Hovedproblemet ang rovdyr her er jerv, og tapene er ujevnt fordelt. Å søke etter jervdrepte lam er vanskelig, og dette var et av temaene som ble tatt opp. GPS som middel til dokumentasjon av tilsynsturer og funn er et annet sentralt emne.

Behovet for kvalitetssikring av ekvipasjene med hjelp av godkjenningsprøve ble også belyst.

 

 Norske kadaverhunder stilte med to instruktører, og ti lokale ekvipasjer deltok i den praktiske delen.

 

Det ble lagt opp to søksområder. Det ene ganske flatt, med myrer og tett kratt. Det andre i et bakkete skogsområde. Kadavrene var lagret i "lake" i ei trillebår som stod i sola. Disse bar preg av å ha vært døde ei stund. Likevel ble søkene vanskelige pga en forsiktig sommerbris som kom "fra alle kanter".

 

Under kurset fikk vi besøk av en representant fra  Fylkesmannen ,i Møre og Romsdal, og NRK. Det skulle lages en liten presentasjon av kadaversøkende hunder og opplegget rundt dette. Programmet skulle gå på lufta 23.5. om kvelden.

 

Utfra deltakernes tilbakemeldinger tyder det på at den enkelte hadde hatt utbytte av kurset. 

IMG 1514IMG 1523

IMG 1534

IMG 1566

 

japansk

Øksendalen 18.-20. 5. 2012

 

 

Av kjell smestad

 

Teoridelen var i formannskapssalen på rådhuset i Sunndalsøra. Tilstede var kursdeltakerne. En representant fra landbrukskontoret, og noen ivrige tilhørere.

En av kursdeltakerne var saueeier.

 To av de andre var ettersøksjegere.  Disse hadde et meget godt utgangspunkt i og med deres arbeid har mye tilfelles med vårt. Den fjerde var ganske enkelt ualminnelig engasjert i å arbeide med hund.

Øvingsområdet var preget av høy undervegetasjon. Søksobjektene var lam. Disse hadde ligget i en fryser og var bare delvis tint. I tillegg var det "kjøleskaptemperatur» ute. Dette ga små, trange søk. 

Distriktet har betydelige tap til jerv og ørn. Gaupa har også tatt lam i de siste årene sier saueeierne. Lite blir funnet, og enda mindre blir dokumentert.

 

Hundene som deltok på kurset var en "Toller",Nova Scotia Duck-Tolling Retriever en svart elghund, en japansk spisshund og en border collie.

Fire veldig forskjellige raser. Fire forskjellige utgangspunkt. En felles innstilling.:

DETTE SKAL VI LØSE.border

 

toller