Nyeste artikler:

Det ble gjennomført vedlikeholdstrening på Røros 1-2 september med 6 forskjellige ekvipasjer i fint høstvær. Noe var med en dag og andre hadde anledning til å være med begge dagene.

Norske kadaverhunder (NKH) gjennomførte grunnkurs kadaversøk på Gol 24 og 27 august. Her møtte det 7 deltagere. 6 fra Buskerud og 1 fra Trøndelag

Det ble gjennomført Grunnkurs Kadaversøk i Alta 3-5 august. Grunnet frafall i påmeldte ekvipasjer var det bare 3 ekvipasjer som deltok.

Det ble gjennomført vedlikeholdstrening på Røros 21-21 juli med Tor Nilsen som instruktør.

Det møtte 5 ekvipasjer som tidligere i sommer hadde gjennomført grunnkurset på Røros.

 

Befriende for en som er vant til å søke kadaver i tett granskog å få lage felt og utfolde seg i 1000 meters høyde nord for Raubergstulen på veien mot Juvasshytta. Åpent landskap, glissen småvokst furuskog, noen kratt av bjørk/vier og storslagen utsikt til dal og fjell. Største trussel for beitedyr i området var jerv. Perioder med noe angrep fra gaupe, men da helst nede i dalen.

NKH har nå fått VIPPS Du søker etter Vipps-nummer 530364 for å finne Norske kadaverhunder. Ellers er kontonummeret vårt 2095 53 42829