AKUTTBEREDSKAP

Opplever du rovdyr angrep eller har mistanke om det?

Ved å ringe vår beredskapstelefon kan du få råd og veiledning!

- Vi kan sette deg i kontakt med godkjent kadaverhund for søk
- Få råd om fremgangsmåte ved søknader om felling
- Vi formidler kontakt med de rette personene for deg
SNO, fellingsledere, gjeterhunder og kadaverhunder

Lavterskel hjelpetelefon

TLF: 91 34 35 54

 

Våre kurs

-Kadaversøkskurs
-GPS-kurs
-Beitelagskurs
-Beredskapskurs

LES MER

 

Veiledning til praktisk kadaversøk med hund
– Forberedelser, praktisk gjennomføring, etterarbeid og beredskap