Det møtte 5 på vedlikeholdssamling/trening lørdag i Øyer, deltagere var Morten, Mathisen, Therese Rudi, Signhild Rudo,  Astrid Olstad og Terje Berntsen.

Det ble lagt ut kadaverdeler på to felt der deltakerne fik trene på markering med instruktører til stede. Dette tror vi er viktig for trening og at vi samles.

Takk til Astrid som holder hus og kaffe med mer.

Jonny og Kristian