Norske kadaverhunder arrangerte i samarbeid med Hattfjelldal Sau og Geit kadaverhundprøver for førere fra Hattfjelldal og Grane Kommune i 7- 14 juli 2020.

Det var hunder 10 oppmeldt til prøve. Alle ekvipasjene besto prøven. Ekvipasjene var alt fra nybegynnere, til de som fikk godkjent sin tredje hund. Mange av deltakeren er enten beitebrukere eller inngår i Flere raser var representert; Alaska malamute, Hvit elghund, Border Collie, Grå elghund, Labrador.

 Prøvested var i Krutådal Gård i Hattfjelldal kommune.

Det var lagt ut to prøvefelt hvor det gikk sau og lam på beite. I tillegg hadde det ene feltet både hjort og elg. Størrelsen på prøvefeltene var ca 380 meter x 340 meter, og inneholdt elv, steinrøyser, kratt og myr i tillegg til  innmark og granskog.

Årets felt ble lagt i lia ovenfor gården mot nord, og på sørsiden av RV 73.

Norske kadaverhunder gratulerer Hattfjelldal og Grane kommune med nye godkjente kadaverhundekvipasjer.

Dommere var Laila Hoff og Hermann Sotkajervi

Hattfjelldal 10. juli 2020