Etter et par utsettelser ble prøva gjennomført. En Riesenschnauzer og en B. Collie stilte med hver sin eier. Begge hadde deltatt på kurs i fjor. Motiverte karer med eget sauehold.

Feltet var lagt til større kupert hogstflate med noen bratte partier, randsoner med skog, noe røys/ur, bringebærkratt, hogstavfall og bekk/myr.

Rikelig med sportegn etter beitedyr og flere grupper tett på. Selve feltet ble ca 85mål og vinden som ifølge Yr skulle være stabil fra sørøst kom ifølge deltakere «i fra alle kanter og ingen steder». Perioder med stekende sol, høy luftfuktighet og større mengder mygg/fluer som ikke var invitert, gjorde prøva ekstra utfordrende for hunder og førere.

Begge brukte tilmålt tid og dokumenterte funn med GPS og foto. Begge hadde hensiktsmessige sporlogger.

Bestått med utropstegn på begge ekvipasjer!

Takk til Etnedal beitelag og leder Gunhild Bergene som inviterte, stilte terreng og hadde ordnet kadaver.

For NKH Eivind Arntzen