(Gjennomført)

Bakgrunnen for denne beskrivelsen er en henvendelse fra Fylkesmannen i Hordaland ved Jørgen Aarø, om et forslag til å kunne hjelpe med dokumentasjon av beitedyr tapt på beite.

Prosjekt.

  1. Avklaringsmøte tidlig i januar, avholdt 8 januar 15
  2. Prosjektsøknad, ordnes av Norske kadaverhunder
  3. Finne sentrale personer til prosjektet, hundeførere, kjentfolk, rovviltkontakter.
  4. Avgrense område, til en øy avtalt med dyreeier og grunneier.
  5. Utdanne hundeførere, Norske kadaverhunder kurser disse 3- 4 stk.
  6. Praktisk gjennomføring, gå søk i et avgrenset område som er angitt.
  7. Rapporter skrives av Norske kadaverhunder.
  8. NKH styrer den praktiske gjennomføringen av prosjektet med noen av våre erfaringer, men bruker mest mulig lokale folk.

Styringsgruppe, som består av en fra NKH, en fra Fylkesmannen, en fra Mattilsynet og en fra SNO må legge føringer av antall timeverk, og kanskje se dette over 2 – 3 år.

Oppstart mars og avsluttes senest 1 november.