Utskrift
NKH Info
Prosjekter
Treff: 5563

Bakgrunn

Sauenæringa i mange regioner i Norge sliter i dag med store tap av sau og lam på utmarksbeite. Selv om tilsynet er bra, er det svært vanskelig å finne kadaver og mørketallene er derfor store. Det er også viktig å finne kadaver i relativt fersk tilstand for å kunne dokumentere dødsårsak. Dette kan ha stor betydning for erstatningsoppgjøret for rovviltdrepte dyr.

I et normalområde finner vi vanligvis bare 5-15 % av kadavrene. Døde sauer, spesielt lam, er ofte gjemt i vegetasjonen eller er oppspist av rovvilt eller andre åtseletere. Hund har i lang tid blitt brukt til å spore opp både dyr og mennesker, døde eller levende. Men det er først i de senere år at hunder er blitt brukt bevisst i forbindelse med tap av beitedyr til rovvilt.... Les hele artikkelen her