Her er sluttrapporten for prosjektetene med radiobjøller på lam i Valdres og Fron Vest

pdfProsjekt_radiobjeller_lam_valdres.pdf

pdfProsjekt_radiobjeller_lam_fron_vest.pdf