Utskrift
Om oss
Hva gjør vi?
Treff: 15158

Godkjenningsprøve 

Ekvipasjen skal før prøven ha gjennomført kurs i kadaversøk hos Norske kadaverhunder.

Det skal dokumentere minst 30 timer tilsyn. Hunden skal være registret med chip eller reg nummer. 

Det må foreligge en anbefaling fra instruktør før ekvipasjen kan gå opp til prøve. 

Prøvefeltet skal være mellom 60 og 100 dekar og det skal være beitedyr i prøveområdet (eller eventuelt i treningsfeltet).

Det plasseres ut 3 kadaverdeler i feltet, i tillegg en radiobjelle med kjente koordinater. 

Søksobjektene skal være utstyrt med enten øremerke eller bjelleklave som lar seg identifiseres. 

Prøvetiden er 2 timer, i tillegg får fører 20 minutter til å legge inn koordinater til ytterpunktene på prøvefeltet og radiobjella. 

Koordinatene får kandidaten skriftlig. 

Ekvipasjen skal finne minst 3 av 4 objekter, disse skal markeres og beskrives på GPS, de skal også fotograferes så de er gjenkjennelige. 

Prøven underkjennes hvis disse overforstående punkt ikke er oppfylt, eller at ekvipasjen viser en oppførsel som gjør dem uegnet til oppdrag. 

Prøven bedømmes av godkjent instruktør.(er)

Tid mellom kurs-prøve skal være minimum 14 dager.

Hund som skal delta på godkjenningsprøve, må være fyllt 1 år.

 

ajour April 2018