Utskrift
Kurs
Treff: 4950

Et kurs for de som skal koordinere tilsyn og behandle sporlogger.

Kurset gir et innblikk i å prioritere tilsyn til de mest aktuelle område i eget beiteområde, samt ta imot og behandle sporlogger fra GPS på Base camp i Garmin sitt system.

Instruktør trenger egnet lokale.