Innkalling til årsmøte Norske kadaverhunder 2021

Lørdag 6.mars kl 1500

Gardermoen airport hotell

Ravineveien 11

2060 Gardermoen

Saksliste:

Sak 1 Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere

Sak 2 Godkjenning av innkalling

Sak 3 Årsmelding

Sak 4 Regnskap, budsjett og fastsetting av kontingent

Sak 5 Valg

Sak 7 Innmeldte saker

Saker til årsmøtet sendes skriftlig til post@norskekadaverhunder.no innen 3.mars.

NB: Årsmøtet vil bli gjennomført som følger:

Styret lokaliseres på Gardermoen, øvrige medlemmer deltar på Teams. Medlemmer som ønsker å delta på teams melder dette via NKH mailadresse post@norskekadaverhunder.no. Den enkelte vil få tilsendt påloggingskonto