Tilstede Nils Steinvik (NS), Jonny Mathisen (JM), Morten Steinsrud (MS) Sølvi Hegsbro (SH) og Laila Hoff (LH)

Meldt fravær Camilla Anett Akslen (CAA)  og Camilla Jensen (CJ)

 • Innkommen post (NS)
  • Kurs/godkjenningsprøver i Finnmark
  • Mailer angående medlemskontingent
  • FKT midler frå Møre og Romsdal vedrørende videoprosjektet
 • Økonomi (JM)
  • Status generelt
   • Økonomien under kontroll, noe bekymring vedrørende likviditeteten dersom det blir nedgang på kurs og godkjenninger
  • Status medlemskontingent
   • 86 betalende, purring er sendt ut.
  • Oppfølging fra forrige møte:
  • Oppdatering i Brønnøyregistret(JM)
   • Dette er nå i orden
  • Godkjenningskort (NS)
   • Mangler fortsatt 3 stk til Nordland (NS)
  • FKT – Videoprosjektet (MS)
   • I prossess , filming juni/juli lansering august
  • Nettsalg (CAA/CJ)
   • Lite salg promoteres på nytt
  • Rapporteringsskjema kurs og godkjenninger (CAA)
   • I prossess (CAA)
  • Organisering av fagavdelingen (MS)
   • I prossess
 • Oppfølging av «prioriterte» saker:
 • Profilering:
  • Fagavd sender felles mail, beitelag, landbrukskontor, lokal sau & geit. Dette sendes ut før sesongen, frist 01.april 2020.
   • I prossess. Utarbeides en mal som kan nyttes lokalt og sesongbetont.
  • Utarbeide en plan for visning av video (Fagavd)
   • I prossess. Hovedtanken bak video`en er profilering under kurs, messer, møter seminarer etc. Video`en vil bli tilgjengelig på FB og hjemmeside når den er ferdig produsert
  • Elektronisk overvåkning
   • Innføring på kurs (Fagavd/JM)
    • I prossess, noe forsinkelse pga Koronautbruddet (JM følger opp)
   • Utdanning av instruktører, samarbeid med findmy og telespor (JM)
    • I prossess, vurderer bruk av Skype etc ved utdanning for å spare utgifter
   • Beitelagskurs:
    • Vurderes endret – Nytt navn og innhold
     • Taes opp som sak senere. NB. Det er uten tvil behov for slike kurs, mulig at kursets innhold og navn bør linkes bedre mot FKTs retningslinjer. Dette for å kunne oppnå økonomisk dekning.
    • Forskning
     • Videreføring av prosjekter (Lam og radiobjeller) i Øyer og Sør Aurdal (JM/MS)
      • Øyer videreføres som planlagt
      • Sør Aurdal videreføres noe redusert
     • Nytt prosjekt i Lesja (Lam og radiobjeller) (JM/MS)
      • I prossess. Vil bli gjennomført sommer 2020
     • Nytt prosjekt Østerdalen (Lam og radiobjeller) Åmot (JM)
      • I startfasen
     • Nye saker:
      • Kurs og godkjenninger i 2020 (Korona effekt)
       • NKH ønsker påmelding på kurs og godkjenningsprøver som normalt. Evt avlysning pga smittefaren ifbm koronaviruset vil bli vurdert i samarbeid med lokal arrangør i hvert enkelt tilfelle
      • Endring på websiden (oversikt over kursdeltagere/medlemskontingent (NS)
       • Er utarbeid, Mangler svar fra instruktørene NS følger opp
      • Medlemsblad Norsk sau og geit (lage ny artikkel)
       • Journalist inviteres til prosjekt lam- radiobjeller på Lesja (JM)

Evt

 • Økt behov for søksekvipasjer i Ulvådalen/Møre og Romsdal
  • SH følger opp.

Referent  Nils Steinvik