Nyeste artikler:

Norske kadaverhunder gjennomførte godkjenningsprøve i kadaversøk på Lesja 8.juli 2020.

Det var påmeldt 8 deltagere, en deltager stilte med 2 hunder.

Været under den godkjenningsprøven overskyet med regn med og varierende vind. Søksområdet var realistisk ift til de krav som stilles til en kadaversøksekvipasje, delvis tett skog med sau i søksområdet

Av totalt 9 ekvipasjer så besto 8 godkjenningsprøven. Lesja har nå fått tilført 5 godkjente ekvipasjer, Dovre har fått tilført 3. Kjempebra 

En spesiell takk til Kari Selsjord som var lokal koordinator

NKH gratulerer og ønsker lykke til med praktisk søk etter kadaver

Dommere var Nils Steinvik og Jonny Mathisen

Tilstede:

Nils Steinvik (NS) Sølvi Hegsbro (SH), Laila Hoff (LH), Jonny Mathisen (JM)

  • Innkommen post (NS)
    • Søknader om vedlikeholdssamlinger, kurs og godkjenninnger (lagt ut på kalender)
    • Rapporter fra kurs, godkjenninger og samlinger (lagt ut på kalender)
    • Endringer av adresser til medlemmer. (Registrert på medlemsoversikten)

 Oppfølging fra forrige møte:

Morten Steinsrud hadde gjort klar lavvoen, fyrt opp bål og tatt med kaffe og bakst til samlingen. 2 stk var påmeldt, men bare en møtte. Denne deltageren hadde tidligere deltatt på kurs og i flere år hatt godkjent hund. Et av årets lam som ikke overlevde lengre enn de første ukene, var stykket opp og lagt ut i terrenget sammen med en bjelleklave. Med oppgitte koordinater for hjørner av feltet og bjelleklaven, var tanken å gi en mulighet for å øve på godkjenningsprøve dersom noen ønsket det.

NKH arrangerte anbefalingsprøve, grunnkurs og godkjenningsprøve 23 og 24 juni. Det deltok 2 ekvipasjer på anbefalingsprøven som begge fikk anbefaling til å møte på godkjenningsprøve. I tilegg så deltok det en ekvipasje på grunnkurs kadaverettersøk.

Til godkjenningsprøven 24 juni møtte de samme ekvipasjene som hadde fått anbefaling. Begge ekvpasjene besto prøven. Vær og føre under prøven var sommerlig med temperatur rundt 22 grader. Det var sau i området. Det var skog, myr, bekker, skogsfelt, veier og stier i prøveområdet.

Stod har nå fått tilført 2 nye kadaverettersøksekvipasjer, Jan Tore Helge med Ida og Mats Kluken med Kenai. NKH gratulerer og ønsker lykke til. 

Følgende pdf dokumenter er tilgjengelig for lesing eller nedlasting her:

pdfResultatregnskap_2019.pdf

pdfÅrsberetning_for_2019.pdf

pdfØkonomiplan2020.pdf

pdfAktivitetsplan_2020.pdf

Det ble i perioden 20. mai til 12 juni  juni gjennomført grunnkurs kadaversøk Lesja. 

Det ble gjennomført 2 teorikvelder (forskjellige deltagere) hhv 20 og 26 mai, begge kvelder med svært motiverte deltagere. Totalt så deltok det 9 ekvipasjer både på teori- og praksis del "KNALLBRA" 

Etter en introduksjonsrundene ble det klart at det dette var en variert sammensetning av hunder og ekspertise . Hundene som deltok var av rasen Border Collie, Norsk Elghund grå og Jâmthund.