Nyeste artikler:

Da har vi Norske kadaverhunder gjennomført vedlikeholdssamling i Glåmos søndag 21/7, sammen med lokale drivkrefter. En hyggelig og lærerik dag for instruktør og forhåpentlig også for deltakerne. Takk også til grunneier som stiller opp med terreng.

Jonny Mathisen

Norske kadaverhunder arrangerte i samarbeid med Hattfjelldal Sau og Geit kadaverhundprøver for søndre del av Nordland.

Det ble i tidsrommet 1-8 juli avholdt prøver for kadaverhunder.

Prøvested var Krutådal i Hattfjelldal kommune.

Norske Kadaverhunder har i samarbeid med Hattfjelldal sau og geit arrangert kurs for kadaverhunder for søndre del av Nordland.

Vi startet mandag 1. juli med et felles infomøte, og deretter avtalte deltakere tid for øktene i felt.

Vi hadde lagt ut flere kursfelt i fjellskog.

Inne i feltene befant det seg både beitedyr og ville dyr som elg og rev.

Norske kadaverhunder (NKH) gjennomførte godkjenningsprøve i kadaversøk i Stod 3.juli 2019. Det var påmeldt 4 deltagere, men kun 2 møtte til prøven. 

Været under den godkjenningsprøven regn med varierende vind. Søksområdet var realistisk ift til de krav som stilles til en kadaversøksekvipasje, skog, bekker og myr.

Jan Tore Helge med Verona besto godkjenningsprøven med glans.

NKH takker for oppdraget og vil gi en spesiell takk til Jan Tore Helge for god planlegging, informasjon og tilrettelegging.

Nils Steinvik

Årets første vedlikeholdssamling på Røros var helgen 29-30 juni.

Arrangør var Røros,Os og Holtålen landbruksavdeling ved Wenche Aas Myhren.

Det var påmeldt 3 ekvipasjer lørdag og 4 på søndag.

Norske kadaverhunder har på oppdrag fra Beiarn Beitelag arrangert kadaverhund kurs i

Beiarn 21- 23 juni 2019.

Deltakerne var beitebrukere og tilsynspersoner fra området.

Det deltok 6 førere og 6 hunder.