Nyeste artikler:

Årets første vedlikeholdssamling på Røros var helgen 29-30 juni.

Arrangør var Røros,Os og Holtålen landbruksavdeling ved Wenche Aas Myhren.

Det var påmeldt 3 ekvipasjer lørdag og 4 på søndag.

Norske kadaverhunder har på oppdrag fra Beiarn Beitelag arrangert kadaverhund kurs i

Beiarn 21- 23 juni 2019.

Deltakerne var beitebrukere og tilsynspersoner fra området.

Det deltok 6 førere og 6 hunder.

Denne gangen var det 10 påmeldte ekvipasjer, med ett frafall pga sykdom. Teorien ble holdt i rådhusets kommunestyresal, med oppvarting av Ragnhild fra kommunens landbruksavdeling.

Kvelden bød på mye læring og gode diskusjoner.

Det ble arrangert godkjenningsprøve og kadaverhundkurs i Stod der det stilte 2 til prøve og en på kurs.

Resultatet ble at 1 besto prøven, 1 klarte ikke prøven og 1 fikk anbefaling til å gå prøven.

Kurset og prøven ble arrangert ved Valøya i fine omgivelser og ganske lett terreng.

Vi gratulerer Linda Bjørnes og labradoren Urias som godkjent kadaverhundekvipasje.

Det vil bli holdt en ny prøve i løpet av forsommeren.

Jonny Mathisen

Det ble gjennomført grunnkurs kadaversøk i Skjåk 12 til 14 juni for 4 motiverte ekvipasjer. Det var totalt påmeldt 7 ekvipasjer men 2 av disse måtte melde avbud da det var observert bjørn i eget beiteområde. I tillegg så stilte 1 av de fremøtte med 2 hunder 

Kurset startet onsdag kveld med teori og gode diskusjoner. Teorien besto av info om NKH, trening av hund, hvordan finne kadaver samt gjennomgang av oppsettet på GPS

 Det ble gjennomført grunnkurs kadaversøk på Røros helgen 31 mai til 2 juni for 9 motiverte ekvipasjer.

Kurset startet fredag kveld med teori og gode diskusjoner.  I tillegg til hundeførerne deltok også Lisbeth som er lokal beitelagsansvarlig og kursarrangør Wenche.