Nyeste artikler:

 • Innkommen post (NS)
  • Referat fra kurs og godkjenninger gjennomgått, ingen merknader
  • Faktura fra Rubic og Web ansv mottatt, ingen merknader
 • Oppfølging fra forrige møte:
 • Status aktivitetsplan 2020 (se oppdatert vedlegg),
 • Videoprosjekt NKH(MS).
  • Veldig bra produkt, tekst legges til
  • Presentasjonsvideoen legge ut på Youtube (MS) og på FB/Hjemmeside (NS)
 • Samarbeid med NSG Utmarksråd, Telespor og Findmy i prossess.
 • Status kurs og godkjenninger
  • Alle innmeldte kurs og godkjenninger er gjennomført på en god måte
 • Fagavdelingen (MS)
 • Oppfølging fra forrige møte:
  • Prosjekter – I prossess
 • Økonomi: (JM)
 • StatusNettsalg (CAA) Intet nytt å rapportere

Nils S 

Referent

2 grunnkurs i kadaversøk, Salangen og  Harstad (Troms), 3-9 august 2020.

Det ble gjennomført 2 grunnkurs kadaversøk i Midt- og Sør-Troms fra mandag til søndag, 3-9 august.

Det startet mandag ettermiddag med utlegging av kadaver i treningsområdet etterfulgt av teori.  På teoridelen møtte det svært erfarne deltakere, flere hadde mye erfaring som hundefører og instruktør innen hundeaktiviteter.  Noen drev også selv med sau. Tirsdag, onsdag og torsdag frem til lunsj var det praktisk trening.  Her beviste alle at de hadde god erfaring med hund, noen kunne gått opp til prøve neste dag!

14. til 16. august arrangeres det Kadverhundkurs og vedlikeholdssamling i Storlidalen i Oppdal.

Målet er å gjøre dette til ei helg med hund, trening og sosialt samvær. Vi satser på å gjennomføre nybegynnerkurs og vedlikeholdstrening. Det blir 3 instruktører fra NKH gjennom hele helgen.

Etter et par utsettelser ble prøva gjennomført. En Riesenschnauzer og en B. Collie stilte med hver sin eier. Begge hadde deltatt på kurs i fjor. Motiverte karer med eget sauehold.

Feltet var lagt til større kupert hogstflate med noen bratte partier, randsoner med skog, noe røys/ur, bringebærkratt, hogstavfall og bekk/myr.

Norske kadaverhunder arrangerte i samarbeid med Hattfjelldal Sau og Geit kadaverhundprøver for førere fra Hattfjelldal og Grane Kommune i 7- 14 juli 2020.

Det var hunder 10 oppmeldt til prøve. Alle ekvipasjene besto prøven. Ekvipasjene var alt fra nybegynnere, til de som fikk godkjent sin tredje hund. Mange av deltakeren er enten beitebrukere eller inngår i Flere raser var representert; Alaska malamute, Hvit elghund, Border Collie, Grå elghund, Labrador.

Norske kadaverhunder arrangerte søndag 4. juli prøver i Hemnes kommune i Nordland.

3 ekvipasjer var påmeldt.

Vi la ut to prøvefelt, det ene i forholdsvis bratt skogsterreng med innslag av innmark.

Det andre var flatt med innmark omkranset av utmark og elv.

I begge feltene gikk det beitedyr.

Prøvedagen var det sol, men med en høvelig vind.

Alle ekvipasjene besto av Border Collier i lag med førere som var godt trent i kadaversøk.

Høsten 2019 hadde ale disse beitebrukerne store tap til jerv, og hadde derfor søkt mye med hundene sine.

Alle tre besto prøven, og Norske kadaverhuder gratulerer Hemnes med tre nye godkjente kadaverhund ekvipasjer.

Dommere var Hermann Sotkajervi og Laila Hoff