Nyeste artikler:

Norske Kadaverhunder hadde et foredrag om «Hvordan finne kadaver fort nok» på Fåvang grendehus 23 mai for beitebrukere i Fåvang.

Her var det stort oppmøte og engasjement for saken. SNO og kommunen hadde også et innlegg og diskusjonen gjekk om hva en best kan gjøre for å finne fort nok til dokumentasjon.

En trivelig kveld på Fåvang

Jonny Mathisen

Norske kadaverhunder (NKH) har gjennomført grunnkurs kadaversøk i Innfjorden i Møre og Romsdal 24-25 mai 2019.

Teori og praktisk trening ble gjennomført av Nils Steinvik

Til den teoretiske delen så var det invitert aktuelle hundeførere samt at det var åpent for andre som kunne være interessert i Norske kadaverhunder. Den teoretiske delen ble denne gang endret noe da fremmøtte hundeførere hadde gjennomgåtte grunnkurset tidligere. Mye av den teoretiske delen ble derfor repetisjon av det som hundeførerne ønsket, samt deling av erfaringer ved trening av hund og søk etter kadaver. Tilbakemeldingen fra teoridelen var at den var nyttig og informativ

Den praktiske delen var lagt til skogs/åpnet område i Innfjorden, realistisk område hvor det normalt befinner seg beitedyr. Været under den praktisk delen var varierende med overskyet og lite vind. Treningsterrenget var realistisk ift til de krav som stilles til en kadaversøksekvipasje, skog, bekker og myr. Fremmøtte deltagere var både motiverte og lærevillige slik at alt lå til rette for gode treningsdager. Noe som det også ble.

Det deltok 3 ekvipasjer på kurset,

En av deltagerne viste en slik kvalitet på bruk av GPS og hunden viste gode markering på kadaver mdf at ekvipasjen har de ferdigheter som kreves av en godkjent kadaversøksekvipasje. Det anbefales at denne kan stille direkte til en godkjenningsprøve ved en senere anledning. Øvrige ekvipasjer behøver noe mere trening før de kan få en anbefaling. Tilbakemelding om hva/hvordan det skal trenes ble gitt til den enkelte ekvipasje. Etter min vurdering så har alle ekvipasjer gode muligheter til å bli gode/godkjente kadaversøksekvipasjer

NKH takker for oppdraget og vil gi en spesiell takk til Sølvi Hegsbro for god planlegging, informasjon og tilrettelegging.

NKH kommer gjerne tilbake

Nils Steinvik

Norske kadaverhunder (NKH) har gjennomført grunnkurs kadaversøk i Øyer 20-23 mai 2019.

Teori og praktisk trening ble gjennomført av Nils Steinvik og Torill Albrechtsen.

Til den teoretiske delen så var det invitert aktuelle hundeførere samt at det var åpent for andre som kunne være interessert i Norske kadaverhunder. Den teoretiske delen inneholdt info om NKH, organisasjon, kurs og kursmuligheter, hvordan trene en kadaverhund samt hvordan finne kadaver. Tilbakemeldingen fra teoridelen var at den var nyttig og informativ

Den praktiske delen var lagt til skogs/åpnet område i tilknytning til fjellområdene i Øyer, realistisk område hvor det normalt befinner seg beitedyr. Været under den praktisk delen var varierende med skinnende sol og varierende vind. Treningsterrenget var realistisk ift til de krav som stilles til en kadaversøksekvipasje, skog, bekker og myr. Fremmøtte deltagere var både motiverte og lærevillige slik at alt lå til rette for gode treningsdager. Noe som det også ble.

Det deltok 12 ekvipasjer på kurset,

Noen av deltagerne viste en slik kvalitet på bruk av GPS og markering på kadaver, at de har de ferdigheter som kreves av en godkjent kadaversøksekvipasje. Det anbefales at disse kan stille direkte til en godkjenningsprøve ved en senere anledning. Øvrige ekvipasjer behøver noe mere trening før de kan få en anbefaling. Tilbakemelding om hva/hvordan det skal trenes ble gitt til den enkelte ekvipasje. Etter vår vurdering så har alle ekvipasjer gode muligheter til å bli gode/godkjente kadaversøksekvipasjer

NKH takker for oppdraget og vil gi en spesiell takk til Astrid Olstad for god planlegging, informasjon og tilrettelegging.

Vi kommer gjerne tilbake

Nils Steinvik

Tilstede Morten Steinsrud (MS), Jonny Mathisen (JM) og Nils Steinvik (NS)

Meldt forfall Camilla A Akslen (CAA), Camilla Jensen (CJ)

Saker

Innkommet post

I all hovedsak post med tilknytning til kurs og godkjenningsprøver

Fagavdelingen

Kurs/Godkjenningsprøver – status

 • Alle innmeldte kurs er registrert på NKH kalender, instruktører er fordelt. Mottatt forespørsel om godkjenningsprøve i Stod (JM følger opp)
 • Koordinerende møte vedrørende prosjekt «Bjeller på lam» Fron, den 22. mai (JM)
 • Prosjekt «Bjeller på lam» i Valdres følges opp (MS)
 • Kurs/godkjenninger i Finnmark (innvilget kr 55 000), JM følger opp. Mulig løsning er å etablere samarbeid mellom Tor Nilsen og CJ.

Økonomi

Status.

 • Ingen bevegelser siden årsmøtet

Nettsalg

 • Status – Ingen rapport mottatt
 • Etablering av kontrakter (NS følger opp)

Status prioriterte oppgaver jfr årsmøtevedtak

 1. Nytt medlemsregister
  1. Ikke tilfredsstillende at det har tatt så lang tid med ny leverandør (NS følger opp)
 2. Videreutvikle og opprettholde kontakt med aktuelle samarbeidspartnere
  1. Intet nytt å rapportere
  2. Det planlegges med møte med Find my, Utmarksrådet og Telespor (NS følger opp)
 3. Profilering
  1. Folder – MS
   1. Ny folder er utarbeid. Denne folderen har beitebruker som målgruppe. JM undersøker pris på trykk (250/500 stk)
  2. Rollups – NS
   1. I prosess. Det jobbes med saken via instruktør Per Morten Holand.
  3. Oppdatere NKHs hjemmeside/FB –Camilla AA/J
   1. Status uklar (NS følger opp)
   2. Mangler tekst på vedlikeholdssamling (JM)
  4. Rapporteringsskjema kurs/godkjenninger –Camilla AA
   1. Status uklar
  5. Videreutvikle fagavdelingen – MS
   1. I prosess
  6. Inntektskilder – Ansvar NS /JM
   1. I prosess, koordinerende møte så snart som mulig
   2. Det skal vurderes bla følgende
    1. Selge plass på NKH web, nye vester, foldere etc
    2. Offentliggjøring av sponsorer på årsmøter, styremøter kurs og godkjenningsprøve
    3. Flerårlig kontrakt (3år)
 1. Endring i Brønnøysundregistret – JM
  1. Følges opp snarest mulig
 2. Etablert kontakt med alle fylkesvise faglag i rovdyrutsatte områder – NS
  1. I prosess
 3. Etablert kontakt/samarbeid med utmarksrådet i Norsk sau og geit – NS/JM
  1. Nils Følger opp med møte ASAP
 4. Ny valgkomite – Ansvar CAA
  1. Status uklart. Mangler komplett valgkomite

Nils Steinvik

Referent

NKH var innbedt på fagdag i forbindelse med årsmøte i Hedmark Sau og Geit på Tavernaen Alvdal der NKH var en av 5 innledere. En presentasjon av NKHs arbeid i Hedmark og hvordan NKH så på veien videre. Jonny Mathisen møtte fra NKH og det ble forespeilet at de vil ha kurs til våren, også her får vi skryt av NKHs arbeid.

Jonny

Til årsmøtet i Norske kadaverhunder 23. mars 2019

Da ingen herfra har anledning til å stille på årsmøtet, vil jeg her gi en liten oppsummering av hva vi har gjort som nytt lokallag i 2018.

Vi innså ganske snart at vi hadde gapt over et alt for stort område med tanke på et lokallag som skulle nå ut til alle medlemmene og arrangere trening, opplæring, oppfølging osv.

Nedslagsfeltet vårt blir derfor Gjøvik, Land og Toten.

Vi har ikke et styre, men en kontaktperson som står ansvarlig. Denne vil også ha oversikt over de ulike ekvipasjene og hvilke kvaliteter og kunnskap disse innehar. Kontaktpersonen vil derfor kunne sende riktig ekvipasje ut på de ulike oppdrag vi får. Ferske ekvipasjer kan få med seg en mer erfaren ekvipasje som en støtte for å slippe og reise ut helt alene.

Kvalitetssikringen og jobben som skal gjøres, vil da forhåpentligvis bli bedre. Ekvipasjene vil også føle seg tryggere og få mer erfaring.

Ekvipasjer som har vært lite aktive og mistet motivasjonen de siste årene, setter stor pris på oppfriskning og samhold. Interessen for igjen å være aktiv, øker.

I 2018 hadde vi tre samlinger med praktisk trening på søk etter kadaver og bruk av GPS.

En godkjent hundefører fikk innføring i bruk av Base Camp og hjelp til å laste det ned.

To hundeførere under opplæring, fikk tildelt oppgave med koordinater til et område på 50 mål hvor de skulle lage rute og finne kadaver. Dette gjorde de på egen hånd, men med mulighet for hjelp.

Disse to ble også tildelt et område på ca. 4000 mål i beiteområdet på Vardalsåsen. De sto der fritt til å gå tilsyn så mye de måtte ønske. Dette for å gjøre de mer selvstendige, få erfaring, trene på bruk av GPS og oppfylle kravet om 30 tilsynstimer før godkjenningsprøva avlegges. Jeg var med de ut og anviste området samtidig som jeg kunne kontaktes ved behov eller ved eventuelle funn.

På vårparten starter vi opp igjen med trening på søk av kadaver – både ferske og gamle, mer opplæring i bruk av GPS, hvordan legge opp søk, innføring og bruk av Base Camp, rapportering osv.

Søk på skadde dyr og sporing av disse samt slepespor, vil vi også prøve å få med.

Rovvilt, atferd og hvordan det er å søke i slike områder, bør hundeførerne vite mer om.

Vi har to ekvipasjer som skal godkjennes i sommer.

Så blir det vel en del oppdrag på oss utover som jeg håper både førere og hunder er godt rustet til å utføre på en god måte.

Noen av oss er så heldige at vi har « fast jobb « i beitelagene.

Hunndalen 21.03. 2019

Kontaktperson for Gjøvik, Toten og Land

Anne Kristin Bøe Ristebråten